HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tour miền Bắc

Mr CHU NGỌC MẠNH :
0973373919

Tour miền Trung

Mr MINH :
0902239269

Tour miền Nam

Mrs HOÀI NAM :
0905951102
Hotline :
024 3996 9697

info@vietwaystravel.com/ info@vietwaystravel.com.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Du Lịch Đông - Tây Bắc

HÀ NỘI - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN PHỦ (04 ngày 03 đêm)

Giá tour : 0  VND

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn:

BẮC CẠN - BA BỂ - CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC - LẠNG SƠN (03 ngày 02 đêm)

Giá tour : 0  VND

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn:

HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC - PÁC BÓ (03 ngày 02 đêm)

Giá tour : 2,290,000  VND

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn:

HÀ NỘI - MÙ CĂNG CHẢI - SUỐI GIÀNG - TÚ LỆ - KHAU PHẠ (03 ngày 02 đêm)

Giá tour : 2,250,000  VND

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn:

ĐIỆN BIÊN - HỒ PA KHOANG - BẢN MIỀN (03 ngày 02 đêm)

Giá tour : 4,050,000  VND

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn:

HỒ BA BỂ - BẮC CẠN (03 ngày 02 đêm)

Giá tour : 0  VND

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn:

HÀ NỘI - NGHĨA LỘ - MÙ CANG CHẢI - ĐIỆN BIÊN - SƠN LA - MỘC CHÂU (04 ngày 03 đêm)

Giá tour : 3,230,000  VND

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn:

VÒNG CUNG ĐÔNG BẮC: HÀ GIANG - CAO BẰNG - BẮC KAN (05 ngày 04 đêm)

Giá tour : 5,250,000  VND

Thời gian: 05 ngày 04 đêm

Phương tiện: Ô tô

VÒNG CUNG TÂY BẮC 2: MÙ CĂNG CHẢI - SAPA - LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN - MỘC CHÂU (05 ngày 04 đêm)

Giá tour : 5,790,000  VND

Thời gian: 05 ngày 04 đêm

Phương tiện: Ô tô

Khách sạn:

HÀ NỘI – TÚ LỆ - MÙ CANG CHẢI - NGHĨA LỘ - SUỐI GIÀNG - HÀ NỘI

Giá tour : 2,250,000  VND

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Phương tiện: ô tô

Khách sạn:

   024 3996 9697